Personprofilanalyser

 
Vi anvender forskellige analyseværktøjer afhængig af opgaven.
 
Human Developer
 
Erhvervspsykologiske personlighedsanalyser
Vi tilbyder et at markedets bedste personprofilanalyse værktøjer udviklet af danske psykologer. Med udgangspunkt i konteksten, tager vi så at sige et "røgtenbillede" af personligheden og gennem interview og samtale med fokuspersonen, hvor vi afklare forhindringer og udviklignsormdåer. Afhængig af opgaven modtager involverede personer en 18-26 sider rapport indeholdende resultatet fra testen. Vi tilbyder også udarbejdelse af skriftlig evaluering.
 
Personprofiler (Adfærd):
Salg - ledelse - teamprofiler - samarbedsprofiler- jobmatchprofiler - idealprofiler
 
HR Solutions - www.hrsolutions-as.com
  • www.extendeddisc.dk
Mater Management - http://dk.master-hr.com/main
  • EASI og MPA, MSA
 
Erhverspsykologise Personlighedstest - Human Developer:
Salg - ledelse - teamprofiler - samarbedsprofiler- jobmatchprofiler - Idealporfiler
 
 
TILFREDSHEDSMÅLINGER
MyHRsol - HR Værktøj
Kunde
Medarbejder
Trivsel
 
KUNDEANALYSE
Vi tilbyder kundeanalyser, hvor vi sammen med vores kunder udarbejder et spørgeskema på de omårder I ønsker at afdække. For at sikre en høj svarprocent ringer vi til udvalgte kunder. Det giver samtidig mulighed for at "spørge mellem linjerne" hvorved mængde af brugbar information stiger betragteligt. I modtager rapportering med overskuelige grafer, der giver et hurtigt overblik og mulighed for handling her og nu, kombineret med gode råd til, hvordan og hvornår I kan tage action på relevante indsatsområder.
 
LEDELSE
LEA™ - Leadership Equity Assessment™
Målet med LEA er, at styrke ledernes evner til at udvikle medarbejdernes betingelser for at skabe fremragende resultater i dagligdagen. LEA™ giver lederne praktisk, anvendelsesorienteret indsigt i de betingelser, rammer og vilkår, som medarbejderne har – og skal have – for optimal resultatskabelse.
 
ANALYSE TIL IDENTIFICERING AF VIRKSOMHEDENS OPTIMALE SALGSPOTENTIALE
DD100 Sales Performance Assessment™ er et dialogbaseret værktøj, der giver salgsorganisationer indsigt i deres forbedringspotentiale og indsatsområder.
DD100 Sales Performance Assessment™. Værktøjet hjælper virksomheder, der ønsker at anskue udvikling og uddannelse af salgsorganisationen med base i forretningens reelle behov og potentiale. Gennem en struktureret og målrettet proces får jeres virksomhed kortlagt det reelle potentiale i jeres salgsorganisation og får samtidig et kvalificeret forslag til, hvordan I indløser potentialet. Salgsorganisationer der anvender værktøjet opnår værdifuld indsigt og kan arbejde målrettet med de områder, der skaber størst fremdrift i resultatopnåelsen... hurtigst!
 
 
 
ExternPartner ApS | Horsens  | Tlf.: +45 40419380 | poj@externpartner.dk