LEDELSE
 
”Culture eats strategy for lunch”
Jeres lederkompetencer, værdier og holdninger er bestemmende for virksomhedskulturen og de resultater I skaber – eller for den sags skyld, ikke skaber.
 
Én af de største udfordringer i mange virksomheder og organisationer er, at definere og opdele ledelse i roller. Vi har med andre ord brug for et lederlandkort for at navigere i en ofte kompleks verden, hvor resultater afhænger af dig og dine medarbejdere. De bedste medarbejdere har ofte den bedste leder.

Selvindsigt og erkendelse af eget udgangspunkt er blandt de bedste forudsætninger for at blive en god leder. Som menneske skaber vi modeller ”landkort” af virkeligheden som vi bruger til at forgribe begivenheder på - hvor bevidst er du og din ledelse om jeres lederlandkort?
 
Resultatsskabende adfærd og topperformance skabes kun af gode ledere. Hvor er jeres ledelses potentiale og udfordringer som motivator og sparringspartner for jeres medarbejdere.
 
Vi skaber og udvikler ledere og ledelseskultur med udgangspunkt i jeres virksomheds værdier, derfor tilpasser vi udviklingsforløb målrettet den enkelte virksomhed.

Vi anvender ofte  erhvervpsykologiske personlighedsanalyser som udgangspunkt for udvikling af ledere. Det skaber en fælles referenceramme og dermed et fælles ledelsessprog.
 

 

ExternPartner ApS | Horsens  | Tlf.: +45 40419380 | poj@externpartner.dk