Ledelse

Navigér i Ledelse for Resultater og Vækst

I dagens dynamiske forretningsverden er ledelse mere end blot en titel – ledelse er en kontinuerlig udvikling, der kræver konstant tilpasning. Her opstår et påtrængende behov for at fordybe sig i ledelsesdisciplinen, både på individ- og teamniveau.

At lede en organisation mod vækst og samtidig opretholde et stærkt lederteam kræver mere end bare strategiske beslutninger. Det kræver en forståelse af adfærd og din egen personlighed, lederstil og det kollektive lederteam.

Lederadfærd har direkte indflydelse på medarbejdernes trivsel, produktivitet, engagement og motivation samt fastholdelse af medarbejderne.

God ledelse er hjørnestenen for enhver organisations succes.

Men hvad indebærer egentlig god ledelse? Det er ikke blot at udstikke ordrer og forvente, at alle følger dem. Det er også, at du som leder formår at opnå følgeskab og drive resultater gennem medarbejderne.

Spørgsmålet er: Hvilken form for ledelsesadfærd i din virksomhed skaber den organisationskultur, der fører virksomheden i den rigtige retning og indløser jeres potentiale?

Ofte kræver det at tage risici, udfordre status quo og implementere forandringer.

Der er ingen ”one-size-fits-all” tilgang til ledelse, da din lederstil afspejles i kulturen i virksomheden. Det handler om at fremelsker netop den virksomhedskultur, der skaber fundamentet for vækst og samtidig styrker jeres særlige DNA, som skal afspejle jeres identitet på både de indre og ydre linjer.

Udbytte og værdi

Udbytte og værdi afhænger af hvilket fokus et udviklingsforløb skal have, her nogle eksempler:

Ofte anvendes egne udviklede lederprofiler baseret på Extended DISC® og Erhvervspsykologiske Personlighedsprofiler fra Human Developers® Profilerne tager afsæt i forskellige ledelsesfunktioner.

Et andet godt udgangspunkt for lederudvikling er at få fakta på bordet. Her anvendes 180° og 360°s trivsels- og medarbejderanalyser. Resultatet afspejler hvor I som ledere skal eller bør have fokus.