salg

Vi taler ikke salg - Vi taler rådgivning

Med mere end 25 års viden om salg inden for B2B og B2C markederne, har jeg siden 2005 udviklet og afholdt kurser for flere tusinde medarbejdere, der beskæftiger sig med salg. Over årene har jeg fundet min særlige niche og specialiseret mig indenfor det tekniske og rådgivende salg.

Salg handler ikke kun om tekniske færdigheder, det handler om at omdanne tekniske termer og faglig viden til reel værdi for jeres kunder.

Faglige kompetente personer har ofte svært ved at identificere sig med salg og ofte er paraderne oppe. Derfor taler vi ikke salg men rådgivning. Salg er at rådgive kunden om den rigtige løsning i forhold til behovet.

Et godt forløb klæder sælgerne rigtigt på

Ofte er ”teknikere” dem, der bedst til at skabe tillid til kunden, fordi dialogen tager afsæt i netop den faglige viden og indsigt. Er du i tvivl, så tænk på service af din bil– er det sælgeren eller mekanikeren du lytter til, når noget skal skiftes eller bilen skal skrottes – dette sagt med et smil og uden nogen form for generaliseringer😊

Der findes ingen salg- og rådgiverkurser, der passer til alle virksomheder og organisationer uden de tilpasses i større eller mindre grad. Derfor starter alle forløb med en grundig foranalyse, hvor værdi og udbytte af træningen beskrives.
Efter afholdt træning følger jeg forankringen tæt for at sikre viden bliver omsat til handlinger og anvendt i hverdagen.

Udbytte og værdi

Udbytte og værdi afhænger af hvilket fokus et udviklingsforløb skal have, her nogle eksempler:

Ofte anvendes egenudviklede salgs- og rådgiverprofiler, baseret på Extended DISC®. Disse profiler er skræddersyede til forskellige funktioner, uanset om det drejer sig om det opsøgende salg eller strategisk relations opbygning (KAM).