Person- og teamprofiler

Skab Værdi og Udbytte med tilpassede Extended DISC profiler

I mere end 20 år har jeg arbejdet med personprofiler og hjulpet virksomheder med at forstå og udnytte deres medarbejderes potentiale.
Sammen med + 30 års erfaring fra erhvervslivet har det givet mig viden og indsigt i mennesker og organisationer samt teamsamarbejde.

Et af de mest kraftfulde værktøjer til at kortlægge person- og temprofiler er Extended DISC, som jeg har arbejdet med i godt 16 år.

Personprofiler

For at få et maximalt udbytte af profilerne er det nødvendigt at tilpasse profilerne til virksomhedernes behov, ønsker og ikke mindst jobfunktioner.
Gennem årene har jeg derfor udviklet personprofiler tilpasset Salg, Ledelse, Projektleder, Tekniker, Administration, Formidler m.fl.

Teamprofiler

Extended DISC Teamprofiler tager hele konceptet fra individuelle personprofiler et skridt videre. Mens individuelle profiler giver dyb indsigt i hver medarbejders personlige adfærdsmønstre, giver teamprofiler mulighed for at forstå dynamikken i hele teamet.
Dette er særlig vigtigt i en tid, hvor teamwork og samarbejde er afgørende for at opnå organisationens mål.

En teamprofil skaber indsigt og forståelse af forskelligheder, hvem supplerer hinanden godt, når specifikke opgaver eller projekter skal løses.
Dette fører ikke kun til mere effektive teams, men også til øget trivsel og engagement blandt medarbejderne.

En anden afgørende værdi af tilpassede profiler er konflikthåndtering som enhver organisation eller team vil opleve på et eller andet tidspunkt.
Det kan være internt eller i forhold til kunder og samarbejdspartnere. Med den rette indsigt og tilgang kan konflikter håndteres på en konstruktiv måde.

Teamprofiler er også et stærkt værktøj til at optimere kommunikationen inden for teamet eller når der kommunikeres med kunder og samarbejdspartnere.
Når først man forstår andres præferencer og adfærdsmønstre, kan kommunikationen tilpasses modtages foretrukne kommunikationsstil. Det er med til at sikre, at budskaberne, instruktioner mv. bliver forstået og minimere misforståelser.

Når et team har en klar forståelse af deres styrker og præferencer og udviklingsområder, kan teamet langt bedre definere deres mål og udvikle strategier til at opnå dem. Dette øger chancerne for succes og styrker teamet og organisationens samlede ydeevne og ikke mindst indtjening.

Endelig kan Extended DISC Teamprofiler også bruges til at evaluere teamets præstationer over tid. Ved regelmæssigt at analysere teamets adfærd og resultater er det muligt identificere de områder, der kræver forbedringer for at opnå endnu bedre resultater.
Teamprofiler bør indgå som en vigtig del at en Trivselsanalyse.

Hvad er adfærd?

I forbindelse med en personprofil refererer adfærd til de observerbare handlinger, vaner og mønstre, som en person udviser i forskellige situationer og sammenhænge.
Det kan være den måde en person reagere på eller hvordan de interagerer med andre mennesker og hvordan de håndterer udfordringer og opgaver.
Adfærd i en personprofil kan også omhandle motivation, kommunikationsstil, beslutningstagning samt pres og stress.